Marek Nasiadka PHOTOGRAPHY

Dwa rezerwaty

Naszym celem są tym razem dwa rezerwaty: "Doły Szczeckie" i "Marynopole". Po drodze zatrzymujemy się na Kamiennej Górze koło Gościeradowa. Szybko robi się ciepło, a nawet gorąco.
Kamienna Góra ( 233) jest płaskim wzniesieniem w pobliżu południowej krawędzi Wzniesień Urzędowskich (Wyżyna Lubelska) pomiędzy Gościeradowem i Szczecynem, zbudowane z mioceńskich piasków i wapieni, bogatych w skamieniałą faunę trzeciorzędową. Ze szczytowej wierzchowiny rozciąga się rozległy widok na położoną znacznie niżej Kotlinę Sandomierską oraz leżące za Wisłą pasma Gór Świętokrzyskich.

Jeszcze na dłuższą chwilę zatrzymujemy się w lesie za Szczecynem.

Docieramy do skraju rezerwatu. Wchodzimy w teren porozcinany parowami.
Szczeckie Doły, jest to rezerwat częściowy krajobrazowo-leśny w gminie Gościeradów na Wzniesieniach Urzędowskich utworzony w 1997 roku. Na powierzchni  203,63 ha chroni się ciekawy krajobraz z siecią głębokich parowów i wąwozów oraz stanowiska buka zwyczajnego Fagus sylvatica na południowo-wschodniej granicy jego zasięgu.

Stąd jedziemy do rezerwatu "Marynopole".Samochód zostawiamy koło leśniczówki i wyruszamy na ścieżkę przyrodniczą. Po powrocie zwiedzamy jeszcze nowoczesną szkółke leśną.
Marynopole, jest to rezerwat w gminie Gościeradów na Wzniesieniach Urzędowskich (Wyżyna Lubelska), utworzony w 1976 roku. Na powierzchni 156,76 ha chroni się drzewostan jodłowy na granicy zasięgu w zbiorowiskach odpowiadających formie wschodniopoleskiego grądu w podzespole jodłowym Tilio-Carpinetum abietosum. Podstawą drzewostanu są jodły Abies alba, graby Carpinus betulus i dęby szypułkowe Quercus robur. W runie występują: wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum, czartawa drobna Circaea alpina, widłak wroniec Huperzia selago, nerecznica szerokolistna Dryopteris dilatata.

Wszystkie zdjęcia i teksty prezentowane na tych stronach chronione są prawem autorskim. Ich kopiowanie, wykorzystywanie i publikowanie bez zgody autora jest zabronione.