Marek Nasiadka PHOTOGRAPHY

Rezerwaty Roztocza

W tym roku na wiosenną wyprawę wałęsiarską wybraliśmy z Tomkiem Roztocze. Według planów miały być rezerwaty Roztocza. Wyszło, jak zawsze... Ale kilka rezerwatów zaliczyliśmy!

Szum rezerwat krajobrazowo-leśny w strefie krawędziowej Roztocza Szczebrzeszyńskiego. Ciągnie się on niezbyt szerokim pasem wzdłuż rzeki Szum na powierzchni prawie 17 ha. Obejmuje on przełomowy odcinek rzeki przez strefę krawędziową Roztocza. W dnie głęboko wciętej doliny odsłaniają się wychodnie skał, na których utworzyły się niewielkie wodospady. Nazywane są one przez miejscową ludność szumami lub szypotami.

Dno doliny porośnięte jest przez lasy łęgowe i olsy, natomiast na wierzchowinie ponad doliną wykształciły się bory sosnowe. Z rzadkich roślin mają tu swoje stanowiska widłak wroniec Lycopodium selago (jedyne znane stanowisko w południowo-wschodniej części Polski) oraz parzydło leśne Aruncus silvester, skrzyp olbrzymi Equisetum maximum, zanokcica skalna Asplenium trichomanes i zanokcica zielona Asplenium viride. Ze zwierząt warto wymienić trudnego do zaobserwowania gryzonia, nornika północnego Microtus oeconomus, który ma tutaj najdalej na południe wysunięte stanowisko w Polsce. W rezerwacie ma swoje jedyne stanowisko w Polsce mało znany owad – pluskwiak Nobis major. Za rezerwatem na rzece Szum zbudowano tamę z małą lokalną lokalna elektrownią.

Nowiny rezerwat częściowy w gminie Susiec na Roztoczu Tomaszowskim o powierzchni 3,83 ha został utworzony w 1999 roku w celu ochrony roślinności wodnej i torfowiskowej na małych bagnach śródleśnych. Na jego terenie znajdują się niewielkie, płytkie jeziorka, które otaczają torfowiska przejściowe. Występują tu rzadkie rośliny chronione: grzybienie północne Nymphaea candida, rosiczki Drosera sp., bagno zwyczajne Ledum palustre, bagnica torfowa Scheuchzeria palustris, bobrek trójlistkowy Menyanthes trifoliata.

Zarośle rezerwat częściowy, leśny w gminie Tomaszów Lubelski na Roztoczu Tomaszowskim utworzony został w 1998 roku. Na powierzchni 64,02 ha chroni się las jodłowo-bukowy na północno-wschodniej granicy zasięgu. W runie rośnie kilka gatunków roślin chronionych: lilia złotogłów Lilium martagon, widłak jałowcowaty Lycopodium annotinum, widłak goździsty Lycopodium clavatum, widłak wroniec Huperzia selago, turówka leśna Hierochloe australis.

Księżostany rezerwat leśny w gminie Łabunie na północnej krawędzi Roztocza Tomaszowskiego o powierzchni 50,55 ha utworzony w 2003 roku. Ochronie podlega podgórska forma naturalnej buczyny karpackiej Dentario glandulosae-Fagetum (Fagetum carpaticum v. Fagetum zamosciense) ze starodrzewem bukowym w pobliżu północno-wschodniej granicy zwartego zasięgu buka. W runie występuje wiele roślin chronionych, m.in.: bluszcz pospolity Hedera helix, kalina koralowa Viburnum opulus, kopytnik pospolity Asarum europaeum, lilia złotogłów Lilium martagon, podkolan biały Platanthera bifolia, podkolan zielonawy Platanthera chlorantha, wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum.

Źródła Tanwi rezerwat w gm. Narol na Roztoczu Rawskim u podnóża Wielkiego Działu koło Huty Złomy w Południoworoztoczańskim Parku Krajobrazowym. Utworzony został w 1998 roku na obszarze 186,54 ha. Ochronie podlegają tu zespoły torfowiskowe, bory suche i bagienne oraz liczne chronione rośliny zielne. Zwiedzanie rezerwatu umożliwia ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna Kobyle Jezioro o długości około 2 km.

  Wszystkie zdjęcia i teksty prezentowane na tych stronach chronione są prawem autorskim. Ich kopiowanie, wykorzystywanie i publikowanie bez zgody autora jest zabronione.