Marek Nasiadka PHOTOGRAPHY

Ukraina wałęsiarska – dzień pierwszy

Starzyska, Старичі
wieś na Ukrainie w rej. jaworowskim na Roztoczu Janowskim nad Potokiem Kurnickim, który tu przyjmuje kilka mniejszych strumieni. Największy z nich nosi nazwę Tereska.
Według dawnej legendy do w czasie polowania jego źródła dotarł Jan III Sobieski. Spragniony król kazał sobie podać wody stojącej obok dziewczynie. Zaspokoiwszy pragnienie zapytał, jak zwie się to źródło. Kiedy dziewczyna odpowiedziała, że nie wie, zapytał ją o imię. „Tereska”- odpowiedziała dziewczyna. „No to niech źródło i strumień nazywa się Tereska”.
W XVII wieku wieś należała do rodu Gonzagów-Myszkowskich. Częstym gościem był tutaj Jan Sobieski. Miejscowe przekazy mówiły również o istniejącym tu zamku warownym. W jego miejscu w końcu XIX wieku była leśniczówka.
Na ternie wsi ulokowano Centrum Operacji Pokojowych i Bezpieczeństwa Akademii Wojsk Lądowych im. Hetmana Sahajdacznego. W latach czterdziestych XX wieku wysiedlono część ludności w związku z utworzeniem w pobliżu dużego poligonu wojskowego.
Bruchnal, Терновиця
wieś na Ukrainie w rej. jaworowskim na Płaskowyżu Tarnogrodzkim w pobliżu południowej krawędzi Roztocza Rawskiego nad potokiem Gnojowiec, dopływem rzeki Szkło.
Wieś na mocy królewskiego przywileju założona została w 1514 roku, a jej nazwa utworzona została od nazwiska jej założycieli Herborth de Bruchnal. Prawdopodobnie wtedy też utworzono tu parafię. W 1531 roku Andrzej Herburt sprowadził tu ze Śląska i Moraw kolonistów różnych specjalności.
W 1655 roku w czasie wojny polsko-rosyjskiej z wojskami dowodzonymi przez Bohdana Chmielnickiego i Wasyla Szeremietewa walczyły pod Bruchnalem (bitwa pod Gródkiem Jagiellońskim) wojska polskie dowodzone przez hetmana Stanisława Rewerę-Potockiego. Siły polskie zostały w tej bitwie rozbite.
Od XIX wieku do roku 1939 tutejszy majątek był własnością rodziny Szeptyckich. Po zakończeniu drugiej wojny światowej ludność polska została stąd wysiedlona. W pobliżu miasteczka znajdowała się nieduża wieś Moosberg, założona na przełomie XVIII i XIX wieku jako kolonia niemiecka. Koloniści spolonizowali się i przed drugą wojną światową większość ludności stanowili Polacy. W kwietniu 1944 roku napadu na wieś dokonała bojówka OUN-UPA. Ukraińcy bestialsko zamordowali 160 osób. Obecnie wieś nie istnieje, a na jej miejscu stoją zabudowania kołchozu sąsiedniej wsi Podłuby (Підлуби).
Przyłbice     i       Kamienobród,  Кам'янобрід
Gródek Jagielloński
Lisy i Nowojaworowsk
Lisy, Ліс
wieś na Ukrainie u podnóża południowej krawędzi Roztocza Rawskiego nad rzeką Szkło. Dawniej używano również nazwy Kryniczka.
Istniejąca tu cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem św. Męczenników Machabejskich powstała w 1852 roku z dawnej kaplicy zbudowanej w XVIII wieku. Według miejscowej legendy w miejscu, gdzie stoi cerkiew kilkakrotnie ukazywała się ikona  Najświętszej Bogarodzicy, broniąc świątyni przed zniszczeniem. Cerkiew była remontowana w 1890 roku. Zamknięto ją w 1960 roku, kiedy wysiedlono większość mieszkańców w związku z rozpoczęciem eksploatacji siarki. W 1990 roku część mieszkańców powróciła tu i wtedy odnowiono kaplicę.
Nowojaworowsk, Новояворівськ
miasto na Ukrainie w rej. jaworowskim na Płaskowyżu Tarnogrodzkim u podnóża południowej krawędzi Roztocza Janowskiego. Miasto powstało w 1956 roku w związku z eksploatacją złóż siarki jako osiedle robotnicze. Początkowo nosiła nazwę Jantarne. Obecną nazwę nadano mu w 1969 roku. Od 1986 roku jest miastem. Obecnie w związku z zaprzestaniem eksploatacji siarki jego liczba mieszkańców stopniowo się zmniejsza.
W mieście jest drewniana cerkiew pod wezwaniem św. Jura z 1715 roku, przeniesiona tu ze wsi Olszanica (należała ona do starostwa jaworowskiego), która została zlikwidowana w czasie budowy kopalni siarki. Do wsi została ona przeniesiona w 1801 roku ze wsi Wólka Rosnowska. Jest to budowla trójdzielna otoczona okapem. Wieńczy ją kopuła na ośmiobocznym bębnie.
Aby oglądać zdjęcia w pełnej rozdzielczości należy najechać rączką na pierwszą miniaturę. Następne kolejne zdjęcia wywołujemy przez kliknięcie prawego klawisza ze strzałką (lub lewego jeżeli chcemy przesuwać do tyłu) lub klikając strzałki widoczne pod zdjęciem.
Wszystkie zdjęcia i teksty prezentowane na tych stronach chronione są prawem autorskim. Ich kopiowanie, wykorzystywanie i publikowanie bez zgody autora jest zabronione.
Kolorem zielonym zaznaczono linki do innej strony. Wystarczy kliknąć, aby się z nią połączyć.