Marek Nasiadka PHOTOGRAPHY

Rok 2019 – podsumowanie

PL ; Deutsche Version

Życie składa się ze wzlotów i upadków. Wszystko, co złe zostawiam za sobą i wymazuję z pamięci. Zostaje to, co było dobre. Wspomnienie tych pozytywnych momentów w 2019 roku:

Das Leben besteht aus Höhen und Tiefen. Ich lasse alles Schlechte hinter mir und lösche es aus meinem Gedächtnis. Was gut ist, bleibt. Erinnerung an diese positiven Momente im Jahr 2019:

Wygrana w odcinku teleturnieju „Jeden z Dziesięciu” – luty (emisja w kwietniu, powtórka w grudniu)

Gewinn der Folge der Quizshow „Einer aus Zehn” – Februar (Ausstrahlung im April, Wiederholung im Dezember)

Wiosenny plener w Bieszczadach i wystawa zdjęć z jesiennego pleneru (kwiecień). Spotkanie ze Staszkiem „Prezesem” w Strzebowiskach.

Frühlingsfotografie im Bieszczady-Gebirge und Fotoausstellung der Herbstfotografie (April). Treffen mit Staszek in Strzebowiska.

Wałęsiarska wyprawa z Tomkiem na ukraińską część Roztocza i Podole (maj).

Reise mit Tomek in den ukrainischen Teil von Roztocze und Podole (Mai).

Wałęsiarska wyprawa na Ukrainę Zakarpacką i Beskidy Wschodnie (czerwiec)

Reise in die Transkarpatische Ukraine und in die östlichen Beskiden (Juni)

Letnie wałęsanie się po Roztoczu z Zosią  i z nowymi znajomymi – Dagmarą i Piotrem (sierpień)

Sommerwanderung durch Roztocze mit Zosia und neuen Freunden – Dagmara und Piotr (August).

Wyróżnienie w konkursie fotograficznym „Polska jest piękna” (październik)

Auszeichnung im Fotowettbewerb „Polen ist schön” (Oktober)

Jesienny plener w Bieszczadach (październik)

Herbstfotografie im Bieszczady-Nationalpark (Oktober)

Jesienny plener na Roztoczu i udział w  zbiorowej wystawie „Zauroczeni naturą”

Herbstfotografie in Roztocze und Teilnahme an der Gemeinschaftsausstellung 'Von der Natur verzaubert” („Zauroczeni naturą”).

Tuż przed Świętami udało mi się nawiązać kontakt  utracony ponad  40 lat temu z korespondencyjną koleżanką z Niemiec – Reginą z Saalfeld. Byliśmy wtedy dziećmi. Nigdy nie udało się nam spotkać. W tamtych czasach skutecznie dzieliła nas „granica przyjaźni”.

Vor über 40 Jahren verlor ich den Kontakt zu einer deutschen Freundin – Regina aus Saalfeld. Als Kinder haben wir miteinander korrespondiert. Wir könnten uns nie treffen. Immerhin wurden wir durch die „Grenze der Freundschaft” effektiv getrennt. Jetzt haben wir uns wieder gemeldet.

I z tym optymistycznym akcentem  możemy sobie powiedzieć:

Und mit diesem optimistischen Akzent können wir sagen:

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO W NOWYM ROKU!


Alles Gute im Neuen Jahr!

KOMENTARZE

Gratuluję podsumowania. Ja nie mam zwykle czasu na oglądanie się do tyłu, dlatego doceniam:) Pozdrawiam jwp