Marek Nasiadka PHOTOGRAPHY

Perkozy

PL                                                                                                                                           Deutsche Version
Perkoz dwuczuby (Podiceps cristatus) jest ptakiem wielkości kaczki. Trudno jest odróżnić samicę od samca. W okresie godowym u osobników obu płci pojawiają się na czubku głowy dwa ruchome czuby z piór i rdzawoczerwone bokobrody otaczające szyję. Zamieszkuje spokojne, bogate w ryby wody z szerokim pasem szuwarów i obfitą roślinnością wodną. Z zimowisk wraca w kwietniu i pozostaje do jesieni. Przez wiele lat wracają na znane sobie tereny lęgowe. W okresie toków prezentują różnorodne pozy i figury. Z dna zbiornika przynoszą  symboliczny materiał i pokazują go sobie wzajemnie. Stają naprzeciw siebie i rozkładają rdzawoczerwony kołnierz.
Perkozy żywią się rybami, ślimakami, żabami, traszkami, owadami wodnymi. Pożywienie zdobywają podczas nurkowania. Nurkują ze złożonnymi skrzydłami na głębokość kilku metrów. Pod wodą pozostają do 50 sek., jako napędu  używając nóg.
Gniazdo jest bezładnym stosem przegniłych części roślin wodnych, pływającym po wodzie. Widoczna jest tylko jego górna część. Składanie jaj rozpoczyna się w połowie maja. Wysiadują je oboje partnerzy. Jedno siedzi na jajach, gdy drugie trzyma straż przed szuwarami. Wiele jaj niszczonych jest przez wrony i błotnniaki, więc do późnego lata zdarzają się lęgi uzupełniające. Pierwsze perkozy wykluwają się w czerwcu i bardzo szybko rosną. Już pierwszego dnia po wykluciu potrafią pływać, ale nie nurkują. Po jeziorze pływają na grzbietach rodziców i tam są karmione. Latać zaczynają już w lipcu, ale z rodzicami pozostają do jesieni.

Zdjęcia zrobiłem wczesną wiosną w południowej części Jeziora Hańcza.

______________________________________________________________________________________________________________________

Haubentaucher (Podiceps cristatus) ist ein entengroßer Vogel. Es ist schwierig, ein Weibchen von einem Männchen zu unterscheiden. Während der Paarungszeit erscheinen oben auf dem Kopf zwei bewegliche Federspitzen und rostrote Koteletten, die den Hals umgeben. Es lebt in ruhigen, fischreichen Gewäßern mit einem breiten Schilfgürtel und reichlich Waßerpflanzen. Es kehrt im April von den Überwinterungsgebieten zurück und bleibt bis zum Herbst. Seit vielen Jahren kehren sie zu vertrauten Brutstätten zurück. Während der Paarungszeit präsentieren sie verschiedene Posen und Figuren. Sie bringen symbolisches Material vom Boden des Tanks und zeigen es einander. Sie stehen sich gegenüber und breiten einen rostroten Kragen aus.
Haubentaucher ernähren sich von Fischen, Schnecken, Fröschen, Molchen und Waßerinsekten. Sie erhalten während des Tauchgangs Nahrung. Sie tauchen mit gefalteten Flügeln mehrere Meter tief. Sie bleiben bis zu 50 Sekunden unter Waßer und fahren mit den Beinen.
Das Nest ist ein zufälliger Haufen fauler Teile von Waßerpflanzen, die auf dem Waßer schwimmen. Nur der obere Teil ist sichtbar. Die Eiablage beginnt Mitte Mai. Beide Partner holen sie ab. Einer sitzt auf den Bällen, der andere schützt vor Binsen. Viele Eier werden von Krähen und Geländeläufern zerstört, daher gibt es ergänzende Bruten bis zum Spätsommer. Die ersten Haubentaucher schlüpfen im Juni und wachsen sehr schnell. Am ersten Tag nach dem Schlüpfen können sie schwimmen, tauchen aber nicht. Auf dem See schwimmen sie auf dem Rücken ihrer Eltern und werden dort gefüttert. Sie fliegen ab Juli, bleiben aber bis zum Herbst bei ihren Eltern.

Ich habe im Frühjahr im südlichen Teil des Hańcza-Sees fotografiert.

 

                                                                                                                        Aby oglądać zdjęcia w pełnej rozdzielczości należy najechać rączką na pierwszą miniaturę. Następne kolejne zdjęcia wywołujemy przez kliknięcie prawego klawisza ze strzałką (lub lewego jeżeli chcemy przesuwać do tyłu)klikając strzałki widoczne pod zdjęciem.

Wszystkie zdjęcia i teksty prezentowane na tych stronach chronione są prawem autorskim.
Ich kopiowanie, wykorzystywanie i publikowanie bez zgody autora jest zabronione.