Marek Nasiadka PHOTOGRAPHY

Poleski Park Narodowy

Poleski Park Narodowy utworzono w 1990 roku na Polesiu Zachodnim. Miał on wtedy powierzchnię 4813 ha. W późniejszym okresie Park powiększono. Dziś obejmuje on prawie 9762 ha powierzchni. Park powstał na obszarze rezerwatów torfowiskowych Durne Bagno, Jezioro Moszne, Jezioro Długie, Torfowisko Orłowskie. W krajobrazie parku dominują akumulacyjne równiny powstałe w holocenie. Jest to swoista miniatura tundry i lasotundry wysunięta najdalej na południo-zachód Europy. Do rzadkich roślin północnych występujących na terenie Poleskiego PN zaliczamy brzozę niską Betula humilis, wierzbę lapońską Salix lapponum i borówkolistną Salix myrtilloides, rosiczkę długolistną Drosera anglica, bagnicę torfową Scheuchzeria palustris. Charakterystycznymi dla tego obszaru są zespoły roślinne torfowisk niskich, przejściowych i wysokich. Równie bogaty jest świat zwierząt. Występują tu rzadkie gatunki ryb – strzebla przekopowa Phoxinus percunurus, gadów – żółw błotny Emys orbicularis, ptaków – orzeł przedni Aquila chrysaetos, orlik krzykliwy Aquila pomarina, puchacz Bubo bubo, bocian czarny Ciconia nigra i ssaków – smużka leśna Sicista betulina, gronostaj Mustela erminea, wydra Lutra lutra, łoś Alces alces, wilk Canis lupus, bóbr Castor fiber.
Aby oglądać zdjęcia w pełnej rozdzielczości należy najechać rączką na pierwszą miniaturę. Następne kolejne zdjęcia wywołujemy przez kliknięcie prawego klawisza ze strzałką (lub lewego jeżeli chcemy przesuwać do tyłu)klikając strzałki widoczne pod zdjęciem. Wszystkie zdjęcia i teksty prezentowane na tych stronach chronione są prawem autorskim. Ich kopiowanie, wykorzystywanie i publikowanie bez zgody autora jest zabronione.