Marek Nasiadka PHOTOGRAPHY

Publikacje

Książki

których jestem autorem

 

Marek Nasiadka. Roztocze Zachodnie. str. 172

Wydawnictwo Naukowe Turystyczne i Edukacyjne. Mielec 2005

Pierwszy przewodnik turystyczny prezentujący Roztocze Zachodnie z przyległą częścią Lasów Janowskich, w tym takie miejscowości, jak: Frampol, Goraj, Janów Lubelski, Kraśnik, Modliborzyce, Szczebrzeszyn, Turobin, Zwierzyniec i ich okolice. Zawiera ogólne informacje o Roztoczu, jego środowisku przyrodniczym i dziejach, przedstawiony jest w nim też charakterystyczny element kultury regionu, jak kapliczki i krzyże przydrożne. Zawiera szczegółowe opisy tras turystycznych: samochodowych, pieszych i rowerowych (znakowanych i nieznakowanych).

 

Marek Nasiadka. Małopolski Przełom Wisły. str. 318

Oficyna Wydawnicza REWASZ.

Pruszków 2010

Przewodnik Małopolski Przełom Wisły to opis krajoznawczy obejmujący sam przełom rzeki oraz tereny bezpośrednio z Wisłą sąsiadujące, położone w pobliżu jej największych dopływów. Opisany obszar można umownie nazwać Powiślem, wydzielając trzy jego części: Powiśle Lubelskie, położone na prawym brzegu Wisły, obejmujące głównie obszar nadwiślańskiej części Wyżyny Lubelskiej (oraz niewielkie fragmenty Kotliny Sandomierskiej i Niziny Południowopodlaskiej, które ze względów krajoznawczych zostały włączone do tego opisu), Powiśle Świętokrzyskie obejmujące nadwiślańskie części Wyżyny Sandomierskiej i Przedgórza Iłżeckiego od Sandomierza do doliny Iłżanki na północy, wreszcie Powiśle Mazowieckie obejmujące nadwiślańskie tereny Równiny Radomskiej, będącej częścią Niziny Mazowieckiej. Opisane zostały także piękne zabytkowe miasta: Sandomierz i Kazimierz nad Wisłą oraz puławska rezydencja książąt Czartoryskich i twierdza w Dęblinie.

 

Marek Nasiadka. Powiat kraśnicki. Leksykon krajoznawczy. str. 239

Wydawnictwo MADGraf,

Starostwo Powiatowe w Kraśniku

Kraśnik 2010

Treść leksykonu stanowią opisy ponad stu wsi i osad, dwóch miast (Kraśnik i Annopol), dziewięciu gmin, ośmiu rzek, kilkunastu jednostek fizjograficznych różnego rzędu, w tym dwóch makroregionów (Roztocza i Kotliny Sandomierskiej).
Głównym motywem leksykonu są poszczególne miejscowości, których położenie zostało opisane współrzędnymi geograficznymi. Niezależnie od danych liczbowych uwypuklone są również charakterystyczne elementy usytuowania miast, wiosek oraz osad w stosunku do podziału administracyjnego oraz mezoregionów, na których się znajdują.
Przedstawiona została również bogata historia powiatu od okresu kształtowania się polskiej państwowości po czasy współczesne.
W leksykonie pod oddzielnymi hasłami wyróżniono 26 postaci związanych z ziemią kraśnicką (…)
Na szczególną uwagę zasługują bardzo ciekawe, a równocześnie syntetyczne opisy mezoregionów występujących na terenie powiatu kraśnickiego (…).
Wartości krajoznawczo-turystyczne uwypuklają charakterystyki poszczególnych walorów przyrodniczych i kulturowych w postaci opisów zabytków oraz bogactwa flory i fauny umiejscowionej w Małopolskim Przełomie Wisły, Kotlinie Sandomierskiej, Wzniesieniach Urzędowskich i Roztoczu Gorajskim. Bogactwo przyrody znalazło swoje odzwierciedlenia w prezentacji Kraśnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz rezerwatów: Doły Szczeckie, Marynopole i Natalin.
Kompleksowa charakterystyka głównych makroregionów (Roztocze) czy też rzek (Wisła) wykracza terytorialnie poza analizowany obszar, co jest zgodne z ich ponadregionalnym znaczeniem.
W leksykonie obok podstawowych informacji o posczególnych miejscowościach, zawarte są wyjaśnienia dotyczące używanych w opracowaniu określeń z zakresu geologii, geomorfologii, biologii, architektury czy też ochrony przyrody, co przyczynia się do wzbogacenia wiedzy ogólnej Czytelnika i stwarza komfort zawarcia wiedzy uzupełniającej w tej samej publikacji.
Graficzną szatę leksykonu uświetniają unikatowe zdjęcia (…) Zachęcają one do odwiedzenia uroczych okolic tych niewielkich miejscowości i zatrzymania się w szeregu gospodarstw agruturystycznych znajdujących się na terenie Wzniesień Urzędowskich czy Roztocza Gorajskiego.(…)
                              dr Zygmunt Wilczek, prof. WSSP w Lublinie
                                            Dziekan Wydziału Turystyki WSSP

 

Marek Nasiadka. Podlaski Przełom Bugu. str. 144

Wydawnictwo Turystyczne. Paweł Wład.

Rzeszów 2010 (wydanie I)

Rzeszów 2013 (wydanie II – str 160)

Rzeszów 2017 (wydanie III – str. 160)
Przewodnik prezentuje bodaj najpiękniejszy odcinek doliny Bugu w Polsce, gdzie rzeka ta przedziera się przez wysoczyzny południowego Podlasia malowniczym przełomem, który jest ulubionym celem wyjazdów z dala od zgiełku centrów turystyki masowej, w specyficznej atmosferze kultury pogranicza Wchodu i Zachodu. Książka przedstawia zwięźle dominanty przyrodnicze i kulturowe tego terenu, charakteryzuje miejscowości, rezerwaty przyrody i inne obiekty o walorach turystycznych. Układ rozdziałów dostosowany jest do potrzeb turysty będącego w drodze, a więc poruszającego się szlakami samochodowymi, rowerowymi i pieszymi. Współrzędne geograficzne podane przy opisach obiektów mają pomóc w ich jednoznacznej lokalizacji na mapie lub w terenie, na przykład przy pomocy odbiorników GPS.
Podtytuł przewodnika …nie tylko dla turystów sugeruje, że jego treść nieco wykracza poza potrzeby przeciętnego turysty, bowiem wzbogacona jest o cenne informacje geograficzne i historyczne, biogramy znanych postaci, legendy, opisy obyczajów, a nawet ciekawostki kulinarne. Książka oferuje zatem spory zasób wiedzy także badaczom i miłośnikom regionu, w tym nauczycielom i uczniom różnego typu szkół, pragnącym zgłębiać zagadnienia z zakresu edukacji regionalnej.
Charakterystyka flory i fauny uzupełniona jest o nazwy łacińskie, co ułatwi Czytelnikowi zestawienie informacji zawartych w przewodniku z treścią literatury naukowej. Mam nadzieję, że konfrontacja wiedzy zgromadzonej w przewodniku z urodą nadbużańskich krajobrazów, będzie podczas wypraw turystycznych źródłem satysfakcji i niepowtarzalnych przeżyć.
                                                              Paweł Wład – Wydawca

 

Marek Nasiadka    

Zwierzyniec – Narol. Bramy Roztocza. Przewodnik turystyczny.   str. 64

Narol -Zwierzyniec 2010

Przewodnik ukazuje na tle całego Roztocza gminy Narol i Zwierzyniec. Zawiera zwięzły opis środowiska przyrodniczego oraz przeszłości okolic Narola i Zwierzyńca. Opisane zostały turystyczne szlaki piesze, rowerowe i ścieżki poznawcze  w okolicach tych dwóch miejscowości. Wydawnictwo zawiera wiele fotografii z okolic Narola i Zwierzyńca oraz z całego obszaru Roztocza, w tym 50 fotografii mojego autorstwa. Uzupełnieniem są mapy wykonane przez Wydawnictwo KARTPOL z Lublina. Przewodnik nie był przeznaczony do sprzedaży. Wydany został w ramach większego projektu współfinansowanego z funduszy unijnych.

 

Marek Nasiadka, Paweł Wład. Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie. str. 432

Wydawnictwo Turystyczne. Paweł Wład.
Rzeszów 2012
Tytułowy region przewodnika jest częścią Polesia, które zostało w całości opisane w pierwszej części przewodnika. Kolejne części przedstawiają szlaki turystyczne samochodowe, piesze, rowerowe – znakowane i nieznakowane – ułatwiające turyście popznawanie regionu. Uzupełnieniem tych szlaków są opisy ścieżek poznawczych oraz szlaków kajakowych i Poleskiego szlaku konnego. Autorem tej części przewodnika jest Paweł Wład. Opisy uzupełnia leksykon krajoznawczy napisany prze Marka Nasiadkę. Zawiera on opisy najważniejszych obiektów geograficznych regionu: mezoregionów, miejscowości, jezior, rzek, rezerwatów przyrody, Poleskiego Parku Narodowego i Rezerwatu Biosfery „Polesie Zachodnie”. Uzupełnieniem są biogramy ludzi związanych z Polesiem.  Książka zawiera również bogaty wykaz literatury i map. Kończy ją indeks nazw gatunkowych zwierząt, roślin i grzybów ich grup systematycznych oraz zbiorowisk roślinnych, które zostały wymienione w przewodniku. Indeks podaje nazwę polską i jej odpowiednik łaciński.

 

Andrzej Kandzierski, Marek Nasiadka

Powiat Kraśnicki. Informator turystyczny   str. 32

Starostwo Powiatowe w Kraśniku

Kraśnik 2012

Przewodnik zawiera zwięzły opis kilku tras samochodowych, rowerowych i pieszych ułatwiających poznanie powiatu kraśnickiego. Krótkie opisy uzupełniają liczne zdjęcia, przedstawiające główne atrakcje opisywanego terenu.

 

Publikacja bezpłatna, dostępna w Starostwie Powiatowym w Kraśniku oraz w niektórych punktach Informacji Turystycznej do wyczerpania nakładu.

 

Powiat puławski. Leksykon krajoznawczy.   str. 160.

 Wydawca: Powiat Puławski

 Puławy 2012

Z recenzji wydawniczej
Powiat puławski jest jednostką administracyjną o niewątpliwie bogatych walorach przyrodniczych i kulturowych, które zostały właściwie wyeksponowane w niniejszym leksykonie.
Głównym motywem leksykonu są poszczególne miejscowości, których położenie zostało opisane współrzędnymi geograficznymi. Niezależnie od danych liczbowych, uwypuklone są również charakterystyczne elementy usytuowania miast, wiosek oraz osad w stosunku do podziału administracyjnego oraz mezoregionów, na terenie których się znajdują.
Przedstawiona została również bogata historia powiatu od okresu kształtowania się polskiej państwowości w czasach średniowiecza po czasy współczesne.
Na szczególną uwagę zasługują bardzo ciekawe, a równocześnie syntetyczne opisy mezoregionów występujących na terenie powiatu puławskiego, w których autor wykorzystał swoją bogatą wiedzę przyrodniczą, geograficzną i krajoznawczą.
Wartości krajoznawczo-turystyczne uwypuklają charakterystykę poszczególnych walorów przyrodniczych i kulturowych w postaci opisów zabytków oraz bogactwa flory i fauny Małopolskiego Przełomu Wisły, Płaskowyżu Nałęczowskiego, Równiny Bełżyckiej czy też Pradoliny Wieprza i Doliny Środkowej Wisły. Bogactwo przyrody znalazło swoje odzwierciedlenie w prezentacji Kazimierskiego Parku Krajobrazowego oraz rezerwatów: Czapliniec, Łęg na Kępie, Piskory.
Kompleksowa charakterystyka głównych mezoregionów (Małopolski Przełom Wisły) czy też rzek (Wisła, Wieprz) wykracza terytorialnie poza analizowany obszar, co jest zgodne z ich ponadregionalnym znaczeniem.
W leksykonie obok podstawowych informacji o poszczególnych miejscowościach, zawarte są wyjaśnienia dotyczące używanych w opracowaniu określeń z zakresu geologii, geomorfologii, biologii, architektury czy też ochrony przyrody, co przyczynia się do wzbogacania wiedzy ogólnej czytelnika i stwarza komfort zawarcia wiedzy uzupełniającej w tej samej publikacji.
Graficzną szatę leksykonu uświetniają unikatowe zdjęcia wykonane samodzielnie przez Autora, który jest doskonałym fotografikiem przyrodniczym, autorem wielu wystaw, kalendarzy i okładek. Zachęcają one do odwiedzenia uroczych okolic tych niewielkich miejscowości i zatrzymania się w szeregu gospodarstw agroturystycznych, pensjonatów, zajazdów i moteli znajdujących się w terenie trójkąta turystycznego Puławy – Nałęczów – Kazimierz, który urasta do rangi wielofunkcyjnego obszaru turystycznego z rozwiniętą bazą noclegową o zróżnicowanym standardzie.
Zapewne dodatkową atrakcję stanowić będą produkty regionalne, z których słynie powiat puławski oraz dynamicznie rozwijająca się infrastruktura turystyczno-rekreacyjna. Nie pisze o nich Autor, bo geografia, historia i przyroda to te dziedziny wiedzy, na których podstawie leksykon został opracowany i na tym polega jego ponadczasowa wartość merytoryczna. Natomiast wiedza typowa, turystyczno-przewodnicka, gdzie można znaleźć aktualne wiadomości dotyczące zagospodarowania turystycznego, znajdujące się w przewodnikach turystycznych, przedstawionych w spisie literatury. Między innymi w przewodniku Małopolski Przełom Wisły, którego autorem jest również Pan Marek.
Dzięki wysokiemu poziomowi wiedzy ogólnej Autora wydawnictwo posiada ustabilizowaną wartość poznawczą i merytoryczną, co powinno poszerzyć krąg czytelników zainteresowanych leksykonem,
Należy sądzić, że przedstawiona publikacja jest przystępną, geograficzno-historyczną mini-encyklopedię powiatu puławskiego, z którą każdy mieszkaniec powiatu czy też odwiedzający turysta powinien się zapoznać.
Podstawowym celem przystępnej i przejrzystej formy leksykonu jest spopularyzowanie wiedzy o powiecie puławskim, co już obecnie staje się kontynuacją seryjnej edycji podobnych publikacji dotyczących innych powiatów województwa lubelskiego.
dr Zygmunt Wilczek, prof. WSSP w Lublinie
Dziekan Wydziału Turystyki WSSP
Lublin, listopad 2012 r.  

        

 

Marek Nasiadka

Szlaki Lubelszczyzny. Polesie – Podlasie – Powiśle – Pobuże – Roztocze.

Wydawnictwo Turystyczne. Paweł Wład

Rzeszów 2012.

(e-book – 31 plików w formacie pdf, 216 MB, zapisany na płycie kompaktowej, bez prawa do rozpowszechniania; sprzedaż wysyłkowa tylko na zamówienie odbiorców indywidualnych) Objętość 368 stron, format A5 (15 x 21 cm). Przewodnik turystyczny po województwie lubelskim.
Treść podzielona jest na 7 głównych tras wycieczkowych wiodących przez najciekawsze, choć odmienne przyrodniczo i kulturowo regiony tego województwa: na Powiśle, Roztocze, Podlasie, Polesie i Pobuże. W publikacji znajdziemy szczegółowe opisy miejscowości oraz wielu rozmaitych atrakcji turystycznych, na które natrafimy na trasie wycieczek. W ramkach wyróżniono m.in. opisy regionów fizycznogeograficznych, obszarów ochrony przyrody oraz biogramy postaci związanych z Lubelszczyzną. Opracowanie zawiera 85 fotografii, wykonanych przez Marka Nasiadkę i Pawła Włada, ponad 50 rysunków zabytków architektury sporządzonych przez Magdalenę Koczorowską oraz liczne plany i mapy. Publikacja elektroniczna.

 

 

 

01

Roztocze Zachodnie

02

Małopolski Przełom Wisły

03

Powiat krasnicki. Leksykon

04

Podlaski Przełom Bugu

05

Bramy Roztocza

06

Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie

07

Powiat kraśnicki. Przewodnik

08

Powiat puławski. Leksykon

09

Szlaki Lubelszczyzny

10

Flora i fitonimy

Okładki

Prezentuję tu okładki książek i czasopism, do tworzenia których zostały użyte moje zdjęcia. Jest to tylko niewielka część mojej twórczości fotograficznej. Niestety znaczna część okładek z mojego archiwum zaginęła.
01

Z. Wilczek - Ekologia w turystyce

02

M. Nasiadka - Roztocze Zachodnie

03

J. Suprewicz - Socjologia turystyki

04

Ekorozwój gminy Wola Uhruska

05

M. Nasiadka - pow. kraśnicki

06

M. Nasiadka - Powiat kraśnicki

07

M. Nasiadka - Podlaski Przełom Bugu

08

M. Nasiadka - Podlaski Przełom Bugu

09

M. Nasiadka - Podlaski Przełom Bugu (wyd. II)

14

M. Nasiadka - Szlaki Lubelszczyzny

10

M. Nasiadka - powiat puławski

11

M. Nasiadka - Powiat puławski

12

M. Nasiadka, P. Wład - Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie

13

M. Nasiadka, P. Wład - Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie

15

P. Wład - Województwo podkarpackie

16

D. Sułkowski - Dorzecza świadomości

17

D. Sułkowski - Kwiaty nadziei

18

D. Sułkowski - Sieć skrupułów

19

Poznaj Swój Kraj

20

Zaczarowane Polesie

21

Zaczarowane Polesie

22

Zaczarowane Polesie

232425
2627282930
31323334

Aby oglądać zdjęcia w pełnej rozdzielczości należy najechać rączką na pierwszą miniaturę. Następne kolejne zdjęcia wywołujemy przez kliknięcie prawego klawisza ze strzałką (lub lewego jeżeli chcemy przesuwać do tyłu)klikając strzałki widoczne pod zdjęciem.

Wszystkie zdjęcia i teksty prezentowane na tych stronach chronione są prawem autorskim.
Ich kopiowanie, wykorzystywanie i publikowanie bez zgody autora jest zabronione.