Marek Nasiadka PHOTOGRAPHY

Zaleszczyki

Miodobory – dzień szósty -22. maja 2018
Miodobory – dzień szósty -22. maja 2018

Miodobory – dzień szósty -22. maja 2018

Ostatni dzień. Czeka nas długi przejazd i na zwiedzanie mamy niewiele czasu. Zatrzymujemy się w okolicy wsi Ujście (Ustja) – w pobliżu do Dniestru uchodzi płynąca przez Podole rz. Niczława – aby choć przez chwilę popatrzeć na dolinę rz. Dniestr.…