Marek Nasiadka PHOTOGRAPHY

W Słońcu i we mgle – Roztocze 25-27.10.2019.

PL                                                                               Deutsche Version
Piętnaście lat temu (w 2004 r.) grupa fotografów zrzeszona do tej pory w Okręgu Lubelskim Związku Polskich Fotografów Przyrody powołała nowy okręg. Otrzymał on nazwę Okręg Roztoczańsko-Podkarpacki ZPFP (OR-P ZPFP). Z tej okazji w Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym Roztoczańskiego PN odbył się wernisaż zbiorowej wystawy członków OR-P. Wystawiono zdjęcia 25 fotografów, na których pokazano różnorodne krajobrazy i przyrodę, głównie z terenu Lubelszczyzny i Podkarpacia. Potem były pokazy diaporam. Na zdjęciach przygotowywanie wystawy i jej oficjalne otwarcie.

In der Sonne und im Nebel

Vor fünfzehn Jahren (im Jahr 2004) gründete eine Gruppe von Fotografen, die zuvor im Lubliner Bezirk des Verbandes der Polnischen Naturfotografen (ZPFP) zusammengeschlossen waren, einen neuen Bezirk. Es erhielt den Namen Roztoczańsko-Podkarpacki District ZPFP (OR-P ZPFP). Zu diesem Anlass fand im Bildungszentrum des Museums Nationalpark Roztocze eine Vernissage der Gesamtausstellung der OR-P-Mitglieder statt. Es wurden Bilder von 25 Fotografen ausgestellt, die verschiedene Landschaften und Naturgebiete zeigten, hauptsächlich aus den Regionen Lublin und Podkarpacie. Dann gab es Diaporam-Shows. Die Bilder zeigen die Vorbereitung der Ausstellung und ihre offizielle Eröffnung.
Przy tej okazji przybyli na wernisaż fotografowie poświęcili nieco czasu na fotografowanie Roztocza.
Bei dieser Gelegenheit kamen Fotografen zur Eröffnung, um Roztocze zu fotografieren.
Mglisty poranek – Nebliger Morgen
Pola Roztocza – Felder von Roztocze

____________________________________

Aby oglądać zdjęcia w pełnej rozdzielczości należy najechać rączką na pierwszą miniaturę. Następne kolejne zdjęcia wywołujemy przez kliknięcie prawego klawisza ze strzałką (lub lewego jeżeli chcemy przesuwać do tyłu) lub klikając strzałki widoczne pod zdjęciem.

Wszystkie zdjęcia i teksty prezentowane na tych stronach chronione są prawem autorskim. Ich kopiowanie, wykorzystywanie i publikowanie bez zgody autora jest zabronione.

Kolorem zielonym zaznaczono linki do innej strony. Wystarczy kliknąć, aby się z nią połączyć.