Marek Nasiadka PHOTOGRAPHY

Noworoczne spotkanie regionalistów

W sobotę, 11 stycznia, w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbyło się spotkanie członków Towarzystw Regionalnych z woj. lubelskiego. Pozwolę sobie zacytować tu Darka Zgardzińskiego z Kraśnickiego Towarzystwa Regionalnego:

Wraz z kolegami z Zarządu Kraśnickiego Towarzystwa Regionalnego: Prezesem Hubertem Trukanem, Markiem Nasiadka Panem Waldemarem Grytą i Dariuszem Wajsem miałem przyjemność reprezentować regionalistów Ziemi Kraśnickiej zrzeszonych w naszym stowarzyszeniu podczas spotkania opłatkowo – noworocznego zorganizowanego w Urzędzie Wojewódzkim przez Wojewódzką Radę Towarzystw Regionalnych w Lublinie i Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie.

Imprezę uświetnił swoją obecnością Wojewoda Lubelski Lech Sprawka i Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Zbigniew Wojciechowski oraz wielu innych znamienitych gości.

W woj. lubelskim działa obecnie ok. 120 organizacji zrzeszonych w Wojewódzkiej Radzie Towarzystw Regionalnych. Na dzisiejszą uroczystość przybyli przedstawiciele kilkudziesięciu z nich.

Am Samstag, den 11. Januar, fand im Provinzamt in Lublin ein Treffen von Mitgliedern der Regionalgesellschaften aus der Provinz-Lublin statt. Lassen Sie mich hier Darek Zgardziński von der Kraśnik Regional Society zitieren:

Zusammen mit den Vorstandskollegen des Kraśnik-Regionalverbandes, den Präsidenten Hubert Trukan, Marek Nasiadek, Herrn Waldemar Gryta und Dariusz Wajs, durfte ich die Regionalisten der Kraśnicka-Region, die in unserem Verein zusammengeschlossen sind, während der vom Regionalverband der Woiwodschaft in Lublin und in der Woiwodschaft Kulturzentrum in Lublin organisierten Neujahrsversammlung vertreten.

An der Veranstaltung nahmen der Woiwode Lech Sprawka und der stellvertretende Marschall der Woiwodschaft Lublin, Zbigniew Wojciechowski, sowie viele andere bedeutende Gäste teil.

In der Provinz-Lublin Derzeit etwa 120 Organisationen tätig, die im Provinzrat der Regionalgesellschaften vertreten sind. Vertreter von mehreren Dutzend von ihnen kamen zu der heutigen Zeremonie.

Aby oglądać zdjęcia w pełnej rozdzielczości należy najechać rączką na pierwszą miniaturę. Następne kolejne zdjęcia wywołujemy przez kliknięcie prawego klawisza ze strzałką (lub lewego jeżeli chcemy przesuwać do tyłu) lub klikając strzałki widoczne pod zdjęciem.

Wszystkie zdjęcia i teksty prezentowane na tych stronach chronione są prawem autorskim. Ich kopiowanie, wykorzystywanie i publikowanie bez zgody autora jest zabronione.

Kolorem zielonym zaznaczono linki do innej strony. Wystarczy kliknąć, aby się z nią połączyć.