Marek Nasiadka PHOTOGRAPHY

Feliton nieporawny (14)

Efekt Kuperweisera

Jeden z moich kolegów wysłał mi wiadomość następującej treści:

Po raz pierwszy w życiu masz okazję uratować ludzkość nie robiąc nic, tylko leżeć na kanapie, gapiąc się w telewizor. Nie sp***dol tego!

Z tv sączy się nachalna rządowa propaganda, jak to nasi władcy dbają o mnie. W trosce o moje zdrowie nie pozwala mi się wyjść z domu, pójść na spacer, lub spacerować po lesie. Potrafię myśleć samodzielnie i narzucić sobie ograniczenia. Narzucanie ograniczeń i nadzór policyjny nie są mi potrzebne. Sądzę, że większość ludzi myślących postępuje tak samo. Dla tych, którzy sami tego nie potrafią zrozumieć pozostaje proces, który natura wymyśliła już dawno temu. Eliminacja z gatunku osobników najsłabszych. W tym wypadku nie potrafiących myśleć. To jest selekcja naturalna. Jednocześnie słyszę, jak to nasi władcy za nic mają narzucone wszystkim ograniczenia. Mam nadzieję, że te naturalne procesy zadziałają w ich przypadku.

Nagle przypomniał mi się kultowy film Seksmisja. W jednej z końcowych scen bohaterowie, Albert i Maks wraz z dwiema panienkami zajmują nadmorską willę. W tej willi udaje im się złapać i zdemaskować Jej (jego)Ekscelencję. W trakcie rozmowy przywódca kobiet tłumaczy, że dla ochrony przed promieniowaniem wszystkie kobiety umieszczono pod ziemią w dawnych kopalniach. Później okazało się, że promieniowanie nie było aż tak silne i zagrożenia na powierzchni nie ma. Wtedy jeden z ocalałych mężczyzn zapytał, dlaczego kobiet nie wypuszczono wtedy na powierzchnię. Na to Ekscelencja odpowiedział:

Bo tam łatwiej było nad nimi zapanować.

I teraz zacząłem się bać. Może ten wirus to takie promieniowanie Kuperweisera. Chodzi o to, by ludzie zaczęli się bać. Kiedy się boją schronią się w domach. Jak to świetnie ujął niedawno prezydent Łukaszenko: Przestaną się szwendać. Rządzący (nie tylko w Polsce) już dość dawno doszli do wniosku, że dali gawiedzi zbyt wiele swobody (ale o tym nie mówi się głośno!). Próbowano nas przestraszyć. Nie wyszło z arabskim terroryzmem, nie udało się straszyć ptasią grypą. I oto zjawił się Corona-virus. Udało się! Zagoniono nas do domów i zabroniono wychodzenia. Te ograniczenia stopniowo częściowo zostaną zniesione. Pozwoli się nam z pewnością pracować, bo to daje pieniądze. A władzy nasze pieniądze są bardzo potrzebne.

Nie możemy spotkać znajomych. Tymczasem nasza elyta urządza sobie pod pomnikiem i na cmentarzu spotkanie, w którym bierze udział kilkaset osób (nie pokazano nam przecież tabunów ochrony i dziennikarzy zaangażowanych w to spotkanie). Myślę, że to może mieć tylko dwa alternatywne wytłumaczenia. Albo elyta wie, że nie ma wielkiego zagrożenia, jakim nas się straszy. To oznaczałoby, że władzę demokratyczną zmienia się w dyktaturę. A być może, że zagrożenie jest tak duże, jak nam się to przedstawia, ale elyty uważają się za nieśmiertelnych.

Tak, czy owak nie ma tu nic pozytywnego. Wniosek jest oczywisty. Albo rządzą nami przestępcy, albo – głupcy. I wersja najgorsza: rządzą głupi przestępcy.


Einer meiner Kollegen hat mir folgende Nachricht geschickt:
Zum ersten Mal in Ihrem Leben können Sie die Menschheit retten, indem Sie einfach auf der Couch liegen und auf den Fernseher starren. Versaue es nicht! nicht das!

Das Fernsehen strotzt vor aufdringlicher Regierungspropaganda, wie unsere Herrscher sich um mich kümmern. Aus gesundheitlichen Gründen darf ich das Haus nicht verlassen, spazieren gehen oder im Wald gehen. Ich kann unabhängig denken und Grenzen setzen. Ich muss keine Einschränkungen oder polizeiliche Aufsicht auferlegen sein. Ich denke, die meisten denkenden Menschen tun dasselbe. Für diejenigen, die es selbst nicht verstehen können, bleibt ein Prozess, den die Natur vor langer Zeit entwickelt hat. Natürliche Auslese. In diesem Fall nicht in der Lage zu denken. Das ist natürliche Auslese. Gleichzeitig höre ich, dass unsere Herrscher für nichts Einschränkungen haben. Ich hoffe, dass diese natürlichen Prozesse für sie funktionieren.

Plötzlich erinnerte ich mich an den Kultfilm Sexmission. In einer der letzten Szenen besetzen die Charaktere Albert und Maks zusammen mit zwei jungen Damen eine Villa am Meer. In dieser Villa gelingt es ihnen, Ihre Exzellenz zu fangen und zu entlarven. Während des Gesprächs erklärt die Leiterin, dass zum Schutz vor Strahlung alle Frauen in ehemaligen Minen unterirdisch untergebracht wurden. Später stellte sich heraus, dass die Strahlung nicht so stark war und die Bedrohung an der Oberfläche nicht. Dann fragte einer der Überlebenden, warum Frauen nicht an die Oberfläche entlassen wurden. Die Exzellenz antwortete:

Weil es dort einfacher war, sie zu kontrollieren.

Und jetzt bekam ich Angst. Vielleicht ist dieses Virus eine solche Kuperweiser-Strahlung. Die Idee ist, dass die Menschen zu fürchten begannen. Wenn ich Angst habe, werden sie in Häuser Zuflucht suchen. Wie Präsident Lukaschenko es treffend ausdrücken: Sie werden aufhören zu wandern. Die Herrscher (nicht nur in Polen) sind vor langer Zeit zu dem Schluss gekommen, dass sie der Menge zu viel Freiheit gegeben haben (aber davon wird nicht laut gesprochen!). Sie haben versucht, uns zu erschrecken. Es kam nie mit arabischem Terrorismus heraus, man kann nie Angst vor der Vogelgrippe haben. Und hier kam das Corona-Virus. Es hat funktioniert! Wir wurden nach Hause gefahren und durften nicht gehen. Diese Beschränkungen werden schrittweise aufgehoben. Sie werden uns auf jeden Fall arbeiten lassen, weil es Ihnen Geld gibt. Und Behörde braucht unser Geld.

Wir können keine Freunde treffen. In der Zwischenzeit organisiert unsere Elyta ein Treffen am Denkmal und auf dem Friedhof, an dem mehrere hundert Personen teilnehmen (uns wurden keine Schwärme von Leibwächtern oder überfüllten Journalisten gezeigt). Ich denke, es kann nur zwei alternative Erklärungen geben. Oder Elyta weiß, dass es keine große Gefahr gibt, die uns bedroht. Dies würde bedeuten, dass aus demokratischer Macht eine Diktatur wird. Vielleicht ist die Bedrohung so groß wie sie uns darstellt, aber die Elite gilt als unsterblich.

Jedenfalls gibt es hier nichts Positives. Die Schlussfolgerung ist offensichtlich. Entweder regieren Kriminelle oder regieren Dummköpfe. Und die schlimmste Version: dumme Kriminelle regieren.

Aby oglądać zdjęcia w pełnej rozdzielczości należy najechać rączką na pierwszą miniaturę. Następne kolejne zdjęcia wywołujemy przez kliknięcie prawego klawisza ze strzałką (lub lewego jeżeli chcemy przesuwać do tyłu) lub klikając strzałki widoczne pod zdjęciem.

Wszystkie zdjęcia i teksty prezentowane na tych stronach chronione są prawem autorskim. Ich kopiowanie, wykorzystywanie i publikowanie bez zgody autora jest zabronione!

Kolorem zielonym zaznaczono linki do innej strony. Wystarczy kliknąć, aby się z nią połączyć.