Marek Nasiadka PHOTOGRAPHY

Spacer po starym Kraśniku – 30.08.2020 r.

Wczesnym niedzielnym popołudniem spotkaliśmy się na rynku w Kraśniku przy namiocie Kraśnickiego Towarzystwa Regionalnego. Można tu było nabyć archiwalne numery Regionalisty, a Stanisława Kamyk-Kamieński oferował swoje książki. W pobliżu zgromadziła się spora grupa mieszkańców Kraśnika, zainteresowanych przeszłością swojego miasta. Wycieczkę poprowadził dr Dominik Szulc, historyk z Polskiej Akademii Nauk. Spacerowiczom towarzyszyła niewielka grupa rekonstruktorów historycznych w strojach z XVII w. oraz burmistrzowie; W. Wilk i P. Janczarek.

Wycieczka rozpoczęła się na rynku. D. Szulc opowiadał, jak wyglądało miasto w przeszłości, jak zmieniała się jego architektura i układ przestrzenny. Następny przystanek był przy bramie klasztoru kanoników regularnych, a następny u podnóża wzgórza zamkowego. Ostatni znajdował się na dawnym majdanie zamkowym. Tu zakończył się ten niezbyt długi, ale bogaty w wiadomości spacer. Pożegnało nas kilka salw z arkebuzów i muszkietów.

Am frühen Sonntagnachmittag trafen wir uns auf dem Marktplatz in Kraśnik beim Zelt der Kraśnik Regionale Gesellschaft. Hier waren Archivausgaben von Regionalista erhältlich, und Stanisław Kamyk-Kamieński bot seine Bücher an. Eine große Gruppe von Kraśnik-Bewohnern, die sich für die Vergangenheit ihrer Stadt interessierten, versammelte sich in der Nähe. Einige brachten Kinder und Enkelkinder mit. Die Tour wurde von Dr. Dominik Szulc, einem Historiker der Polnischen Akademie der Wissenschaften, geleitet. Die Wanderer wurden von einer kleinen Gruppe historischer Reenactors in Kostümen aus dem 17. Jahrhundert und von Bürgermeistern begleitet; W. Wilk und P. Janczrek.

Die Reise begann auf dem Platz. D. Szulc sprach über die Stadt in der Vergangenheit, wie sich ihre Architektur und räumliche Anordnung verändert hat. Die nächste Station war am Tor des Klosters Canons Regular, und die nächste Station war am Fuße des Burghügels. Der letzte befand sich auf dem ehemaligen Schlosshof. Hier endete dieser kurze, aber informative Spaziergang. Mehrere Salven von Arquebussen und Musketen verabschieden sich von uns.


Aby oglądać zdjęcia w pełnej rozdzielczości należy najechać rączką na pierwszą miniaturę. Następne kolejne zdjęcia wywołujemy przez kliknięcie prawego klawisza ze strzałką (lub lewego jeżeli chcemy przesuwać do tyłu) lub klikając strzałki widoczne pod zdjęciem.

Wszystkie zdjęcia i teksty prezentowane na tych stronach chronione są prawem autorskim. Ich kopiowanie, wykorzystywanie i publikowanie bez zgody autora jest zabronione!

Kolorem zielonym zaznaczono linki do innej strony. Wystarczy kliknąć, aby się z nią połączyć