Marek Nasiadka PHOTOGRAPHY

Jubileusz SKPB LUBLIN 1-3.10.2021.

Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich (SKPB) zostało założone na zebraniu „górskiego” aktywu studenckiego, które odbyło się 2.12.1971 r. Przysięgę pierwszych przewodników przyjął Janusz Mach. Wręczono „blachy” okrągłe z napisem: Przewodnik Studencki – Beskidy. Znaczek tworzył całość z odznaką Akademickiego Klubu Turystycznego przy RO ZSP w Lublinie (AKT), bo właśnie z tego środowiska wywodzili się uczestnicy tego historycznego spotkania. (Jubileuszowy Siwerniak. Lublin 2021.)

Auf dem Treffen der studentischen Aktivisten „Berg”, das am 2. Dezember 1971 stattfand, wurde der Studentenverein der Bergführer Beskidów (SKPB) gegründet. Janusz Mach leistete den Eid der ersten Führer. Runde „Blätter” wurden verteilt mit der Aufschrift: Student Mountain Guide – Beskidy Mountains. Mit dem Abzeichen des Akademischen Touristikclubs RO ZSP in Lublin (AKT) bildeten die Symbole ein Ganzes, denn die Teilnehmer dieses historischen Treffens kamen aus einem solchen Umfeld.

Grupa przewodników SKPB, którzy dotarli do Wetliny.

Teraz przyszedł czas na ponowne spotkanie. Niektórych kolegów nie widziałem ponad 40 lat. Co najwyżej mieliśmy kontakt przez e-mail lub telefon. Z tymi mieszkającymi w Lublinie widywaliśmy się od czasu do czasu w PTTK lub na uczelni, a niektórych spotykałem również na trasie w czasie wałęsania się po Roztoczu. Niestety niektórych już nie zobaczymy – odeszli na zawsze. Zabrakło Bogumiła Rokosza (Bil), Adasia Sklepowicza, Grześka Głowienki, Marty Benicewicz (Tuńka), Tomka Białopiotrowicza, a ostatnio odszedł od nas Andrzej Różycki. Wymieniam tu tylko niektórych, z którymi przyjaźniliśmy się kiedyś w latach studenckich.

Jetzt ist es an der Zeit, sich wieder zu treffen. Ich habe einige meiner Freunde seit über 40 Jahren nicht mehr gesehen. Wir wurden höchstens per E-Mail oder Telefon kontaktiert. Die in Lublin lebenden Leute haben wir von Zeit zu Zeit in der PTTK oder an der Universität gesehen, und einige von ihnen habe ich auch auf dem Weg in Roztocze getroffen. Leider werden wir einige von ihnen nicht mehr sehen – sie sind für immer weg. Bogumił Rokosz (Bil), Adaś Sklepowicz, Grzesiek Głowienka, Marta Benicewicz (Thunfisch), Tomek Białopiotrowicz und kürzlich Andrzej Różycki haben uns verlassen. Ich erwähne nur einige, mit denen wir in unserer Studienzeit befreundet waren.

Od początku to spotkanie dało okazję do powitań i rozmów.

Dieses Treffen bot von Anfang an Gelegenheit zu Begrüßungen und Gesprächen.

Po grupowym zdjęciu przyszedł czas na jubileuszowy tort. Świeczki zdmuchiwali: najstarszy z przewodników – Staszek Misztal i najmłodsza – Kornelia Kurach (?)

Nach dem Gruppenfoto ist es Zeit für eine Jubiläumstorte. Kerzen wurden ausgeblasen: der älteste der Bergführer – Staszek Misztal und der jüngste – Kornelia Kurach.

Wszyscy spotkali się na koncercie „Orkiestry św. Mikołaja”. A potem przyszedł czas na harce przy muzyce i ognisku. Bawiły się trzy pokolenia beskidzkich przewodników.

Alle trafen sich beim Konzert des Heiligen Nikolaus Orchesters. Und dann war es Zeit, mit Musik und einem Feuer zu spielen. Drei Generationen von Beskiden-Bergführern hatten Spaß.


Aby oglądać zdjęcia w pełnej rozdzielczości należy najechać rączką na pierwszą miniaturę. Następne kolejne zdjęcia wywołujemy przez kliknięcie prawego klawisza ze strzałką (lub lewego jeżeli chcemy przesuwać do tyłu) lub klikając strzałki widoczne pod zdjęciem.

Wszystkie zdjęcia i teksty prezentowane na tych stronach chronione są prawem autorskim. Ich kopiowanie, wykorzystywanie i publikowanie bez zgody autora jest zabronione!

Kolorem zielonym zaznaczono linki do innej strony. Wystarczy kliknąć, aby się z nią połączyć.