Marek Nasiadka PHOTOGRAPHY

Zabawa piaskiem – Spielen mit Sand. 8.01.2022.

Piasek jest luźną skałą osadową. Powstaje w wyniku rozpadu skał magmowych i osadowych na mniejsze fragmenty na skutek erozji i wietrzenia. Jest w nim jakaś magia, która każe traktować go jak materiał do tworzenia nietrwałych rzeźb, budowli i różnych form przestrzennych. Praktycznie robią to wszyscy: małe dzieci, ich rodzice i dziadkowie.

W sobotę korzystając ze słonecznej pogody pojechaliśmy nad Wisłę do Józefowa. Wydobyty z dna Wisły wilgotny piasek oraz niezbyt silny mróz uformowały w nim rozmaite formy.

Sand ist loses Sedimentgestein. Es entsteht durch den Zerfall von magmatischen und sedimentären Gesteinen in kleinere Fragmente aufgrund von Erosion und Verwitterung. Es steckt eine gewisse Magie darin, die uns dazu bringt, es als Material für die Schaffung von vergänglichen Skulpturen, Gebäuden und verschiedenen Raumformen zu behandeln. Praktisch jeder macht es: kleine Kinder, ihre Eltern und Großeltern.
Am Samstag fuhren wir bei sonnigem Wetter an die Weichsel nach Józefów. Feuchter Sand, der aus dem Grund der Weichsel gewonnen wurde, und nicht sehr starker Frost bildeten darin verschiedene Formen.


Aby oglądać zdjęcia w pełnej rozdzielczości należy najechać rączką na pierwszą miniaturę. Następne kolejne zdjęcia wywołujemy przez kliknięcie prawego klawisza ze strzałką (lub lewego jeżeli chcemy przesuwać do tyłu) lub klikając strzałki widoczne pod zdjęciem.

Wszystkie zdjęcia i teksty prezentowane na tych stronach chronione są prawem autorskim. Ich kopiowanie, wykorzystywanie i publikowanie bez zgody autora jest zabronione!

Kolorem zielonym zaznaczono linki do innej strony. Wystarczy kliknąć, aby się z nią połączyć.