Marek Nasiadka PHOTOGRAPHY

Czartowe Pole

PL                                                                                                                                           Deutsche Version
Czartowe Pole jest rezerwatem krajobrazowo-leśnym, położonym nad rzeką Sopot na południo-wschód od wsi Hamernia na Roztoczu Tomaszowskim. Utworzony został w 1958 roku. Na powierzchni 80,51 ha chroni się malowniczy krajobraz doliny rzeki Sopot, w jej przełomie przez strefę krawędziową Roztocza, z licznymi wodospadami w korycie potoku. Wodospady (miejscowa ludność zwała je szumami, szypotami lub sopotami) te utworzyły się na progach skalnych – uskokach, jakie powstały się w wyniku ruchów tektonicznych w piaskowcach trzeciorzędowych. Ochronie podlegają również zbiorowiska roślinne. W niższych partiach zbocza doliny pokrywa wilgotny bór sosnowo-jodłowo-świerkowy Vacinio-Piceetea, w wyższych partiach przechodzący w bór jodłowy Abietetum polonicum z domieszką sosny zwyczajnej
Pinus sylvestris i świerka pospolitego Picea abies. Dno doliny porastają naturalne lasy łęgowe Fraxino-Alnetum. W rezerwacie spotyka się rzadkie gatunki roślin: zanokcica skalna Asplenium trichomanes, zanokcica zielona Asplenium viride, nerecznica szerokolistna Dryopteris dilatata, zachyłka Roberta Gymnocarpium robertianum, paprotnik kolczysty Polystichum aculeatum, kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine, storczyk plamisty Dactylorhiza maculata, parzydło leśne Aruncus sylvestris. Występują tu rzadkie gatunki ptaków, m.in. płochacz pokrzywnica Prunella modularis.

_____________________________________________________________________________

Czartowe Pole ist ein Landschafts- und Waldschutzgebiet am Fluß Sopot im Südosten des Dorfes Hamernia in Roztocze Region. Es wurde 1958 erstellt. Auf einer Fläche von 80,51 ha ist die malerische Landschaft des Sopot-Tals geschützt, die wiederum durch die Randzone von Roztocze mit zahlreichen Waßerfällen im Bachbett verläuft. Waßerfälle (von Einheimischen mit Lärm, Sprotte oder Zoppot genannt) bildeten sich an den Felsschwellen – Verwerfungen, die durch tektonische Bewegungen in tertiären Sandsteinen entstanden sind. Auch Pflanzengemeinschaften werden geschützt. Im unteren Teil des Tals wird der Hang von dem feuchten Kiefern-Tannen-Fichten-Vacinio-Piceetea-Wald bedeckt, im oberen Teil geht er in den Tannenwald Abietetum polonicum mit einer Beimischung von Waldkiefer über
Pinus sylvestris und Fichte Picea abies. Fraxino-Alnetum-Auwälder bedecken den Talboden. Seltene Pflanzenarten sind im Schutzgebiet zu finden: Asplenium trichomanes, Europäischer Grünsittich, Asplenium viride, Europäischer Spinnentier, Dryopteris dilatata, Reptil von Robert Gymnocarpium robertianum, Stachelfarn Polystichum aculeatum, Epipactis helleboris, Holzwurmpflanze. Es gibt hier seltene Vogelarten, darunter Prunella modularis urticaria.

 

Aby oglądać zdjęcia w pełnej rozdzielczości należy najechać rączką na pierwszą miniaturę. Następne kolejne zdjęcia wywołujemy przez kliknięcie prawego klawisza ze strzałką (lub lewego jeżeli chcemy przesuwać do tyłu)klikając strzałki widoczne pod zdjęciem.

Wszystkie zdjęcia i teksty prezentowane na tych stronach chronione są prawem autorskim.
Ich kopiowanie, wykorzystywanie i publikowanie bez zgody autora jest zabronione.