Marek Nasiadka PHOTOGRAPHY

Poleski Park Narodowy

Poleski Park Narodowy utworzono w 1990 roku na Polesiu Zachodnim. Miał on wtedy powierzchnię 4813 ha. W późniejszym okresie Park powiększono. Dziś obejmuje on prawie 9762 ha powierzchni. Park powstał na obszarze rezerwatów torfowiskowych Durne Bagno, Jezioro Moszne, Jezioro Długie, Torfowisko Orłowskie. W krajobrazie parku dominują akumulacyjne równiny powstałe w holocenie. Jest to swoista miniatura tundry i lasotundry wysunięta najdalej na południo-zachód Europy. Do rzadkich roślin północnych występujących na terenie Poleskiego PN zaliczamy brzozę niską Betula humilis, wierzbę lapońską Salix lapponum i borówkolistną Salix myrtilloides, rosiczkę długolistną Drosera anglica, bagnicę torfową Scheuchzeria palustris. Charakterystycznymi dla tego obszaru są zespoły roślinne torfowisk niskich, przejściowych i wysokich. Równie bogaty jest świat zwierząt. Występują tu rzadkie gatunki ryb – strzebla przekopowa Phoxinus percunurus, gadów – żółw błotny Emys orbicularis, ptaków – orzeł przedni Aquila chrysaetos, orlik krzykliwy Aquila pomarina, puchacz Bubo bubo, bocian czarny Ciconia nigra i ssaków – smużka leśna Sicista betulina, gronostaj Mustela erminea, wydra Lutra lutra, łoś Alces alces, wilk Canis lupus, bóbr Castor fiber.

______________________________________________________________________________________________________________________

Der Polesie National Park wurde 1990 in Region West-Polesie gegründet. Es hatte damals eine Fläche von 4813 ha. Später wurde der Park vergrößert. Heute umfaßt es fast 9762 ha Fläche. Der Park wurde im Gebiet der Moorreservate Durne Bagno, des Moszne-See, des Długa-See und des Moor-Orłowo angelegt. Die Landschaft des Parks ist geprägt von akkumulierten Ebenen, die sich im Holozän gebildet haben. Es ist eine spezifische Miniatur der Tundra und Wäldertundra, die sich am weitesten südwestlich von Europa befindet. Zu den im Poleski-Nationalpark vorkommenden seltenen Nordpflanzen zählen Betula humilis, Salix lapponum und Salix myrtilloides, Drosera anglica und die Scheuchzeria palustris. Kennzeichnend für dieses Gebiet sind Pflanzengemeinschaften aus Niedrig-, Übergangs- und Hochmooren. Die Tierwelt ist ebenso reich. Es gibt seltene Fisch – Phoxinus percunurus, minnow, Reptilien – die Europäische Sumpfschildkröte Emys orbicularis, die Vögel – den Steinadler Aquila chrysaetos, den Steinadler Aquila pomarina, die Uhu Bubo bubo, den Schwarzstorch Ciconia nigra und die Säugetiere: Otter Lutra lutra, Elch Alces alces, Wolf Canis lupus, Biber Castor fiber.

Aby oglądać zdjęcia w pełnej rozdzielczości należy najechać rączką na pierwszą miniaturę. Następne kolejne zdjęcia wywołujemy przez kliknięcie prawego klawisza ze strzałką (lub lewego jeżeli chcemy przesuwać do tyłu)klikając strzałki widoczne pod zdjęciem.

Wszystkie zdjęcia i teksty prezentowane na tych stronach chronione są prawem autorskim.
Ich kopiowanie, wykorzystywanie i publikowanie bez zgody autora jest zabronione.