Marek Nasiadka PHOTOGRAPHY

Roztocze Południowe

Roztocze Południowe jest nazywane także Roztoczem Wschodnim lub Roztoczem Wapiennym. Według podziału zaproponowanego przez prof. J. Buraczyńskiego (chyba najlepszego obecnie znawcy Roztocza) w jego skład wchodzą: Roztocze Rawskie, którego zachodnia część znajduje się na terytorium Polski oraz położone na terytorium Ukrainy Roztocze Janowskie i Roztocze Lwowskie.
Roztocze Rawskie składa się z dwóch dużych bloków rozdzielonych tektoniczną dyslokacją doliny Tanwi i Raty. Zbudowane są one ze skał górnokredowych, na których zalegają miejscami skały miocenu (neogen – trzeciorzęd), tworzące różnej wielkości płaty. Główne bloki podzielone są przez drugorzędne uskoki tektoniczne, dzielące je na mniejsze garby.
Charakterystycznym elementem rzeźby Roztocza Rawskiego są ostańce. W centralnej części garbu, w okolicy Lubyczy Królewskiej na dziale wodnym pomiędzy dorzeczem Sanu i Bugu, występuje zgrupowanie takich wzgórz ostańcowych – pasmo Gorajów. Mają one kształt kop i wzgórz stołowych wznoszących się na 20 – 30 m ponad poziom wierzchowiny. Ich kulminacja znajduje się na wierzchołku Długiego Goraja (391,5 m n.p.m.). Zbudowane są one z mioceńskich piasków wapnistych z przewarstwieniami piaskowców i iłów, przykrytych kilkumetrową warstwą twardych wapieni rafowych.

Aby oglądać zdjęcia w pełnej rozdzielczości należy najechać rączką na pierwszą miniaturę. Następne kolejne zdjęcia wywołujemy przez kliknięcie prawego klawisza ze strzałką (lub lewego jeżeli chcemy przesuwać do tyłu)klikając strzałki widoczne pod zdjęciem.

Wszystkie zdjęcia i teksty prezentowane na tych stronach chronione są prawem autorskim.
Ich kopiowanie, wykorzystywanie i publikowanie bez zgody autora jest zabronione.