Marek Nasiadka PHOTOGRAPHY

Czartowe Pole

Czartowe Pole jest rezerwatem krajobrazowo-leśnym, położonym nad rzeką Sopot na południo-wschód od wsi Hamernia na Roztoczu Tomaszowskim. Utworzony został w 1958 roku. Na powierzchni 80,51 ha chroni się malowniczy krajobraz doliny rzeki Sopot, w jej przełomie przez strefę krawędziową Roztocza, z licznymi wodospadami w korycie potoku. Wodospady (miejscowa ludność zwała je szumami, szypotami lub sopotami) te utworzyły się na progach skalnych - uskokach, jakie powstały się w wyniku ruchów tektonicznych w piaskowcach trzeciorzędowych. Ochronie podlegają również zbiorowiska roślinne. W niższych partiach zbocza doliny pokrywa wilgotny bór sosnowo-jodłowo-świerkowy Vacdnio-Piceetea, w wyższych partiach przechodzący w bór jodłowy Abietetum polonicum z domieszką sosny zwyczajnej
Pinus sylvestris i świerka pospolitego Picea abies. Dno doliny porastają naturalne lasy łęgowe Fraxino-Alnetum. W rezerwacie spotyka się rzadkie gatunki roślin: zanokcica skalna Asplenium trichomanes, zanokcica zielona Asplenium viride, nerecznica szerokolistna Dryopteris dilatata, zachyłka Roberta Gymnocarpium robertianum, paprotnik kolczysty Polystichum aculeatum, kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine, storczyk plamisty Dactylorhiza maculata, parzydło leśne Aruncus sylvestris. Występują tu rzadkie gatunki ptaków, m.in. płochacz pokrzywnica Prunella modularis.
  Aby oglądać zdjęcia w pełnej rozdzielczości należy najechać rączką na pierwszą miniaturę. Następne kolejne zdjęcia wywołujemy przez kliknięcie prawego klawisza ze strzałką (lub lewego jeżeli chcemy przesuwać do tyłu)klikając strzałki widoczne pod zdjęciem. Wszystkie zdjęcia i teksty prezentowane na tych stronach chronione są prawem autorskim. Ich kopiowanie, wykorzystywanie i publikowanie bez zgody autora jest zabronione.