Marek Nasiadka PHOTOGRAPHY

Kraina Bugu

Bug jest lewym dopływem Narwi, do 1962 roku uznawanym przez geografów za prawy, najdłuższy dopływ Wisły. Źródła znajdują się we wsi Wierchobuż (Ukraina) na wysokości 310 m n.p.m. w rozległej kotlinie położonej pomiędzy krawędzią Wyżyny Podolskiej (Gołogóry) i pasmem wzgórz Woroniaki. Następnie płynie przez Kotlinę Pobuża i wpływa na obszar Wyżyny Zachodniowołyńskiej, rozcinając Grzędę Sokalską i Grzędę Horodelską. Po opuszczeniu Wyżyn przepływa przez Polesie Wołyńskie i Polesie Brzeskie. W okolicach wsi Neple rozcina morenowe wzniesienia stadiału warty zlodowaceń środkowopolskich, tworząc Podlaski Przełom Bugu, po opuszczeniu którego wpływa na obszar Niziny Mazowieckiej. Swój bieg kończy w sztucznym Jeziorze Zegrzyńskim w okolicy Serocka, gdzie łączy się z Narwią.
Długość rzeki wynosi 772 km, z czego w Polsce – 582 km. Na długości 363 km rzeka stanowi granicę pomiędzy Polską i Ukrainą oraz Białorusią. Całkowita powierzchnia dorzecza Bugu wynosi 39420 km2, z czego w Polsce znajduje się 19284 km2. Średnie przepływy wody we Włodawie wynoszą 43,3 m3/sek. i w okolicy Wyszkowa 127 m3/sek. Rzeka jest żeglowna na długości 587 km. Największymi lewobrzeżnymi dopływami są Pełtew, Rata, Sołokija, Huczwa, Uherka, Włodawka, Krzna, Liwiec, a prawobrzeżnymi – Ług, Muchawiec, Leśna, Nurzec, Brok.
Kiedy w okresie międzywojennym powstawały pierwsze plany zagospodarowania dorzecza Wisły, Bug znalazł się dopiero w dalszych ich etapach. Prace rozpoczęto na karpackich dopływach Wisły. Przerwał je wkrótce wybuch drugiej wojny światowej. Po wojnie Bug stał się rzeką graniczną i w związku z tym przez długi czas nie ujmowano go w żadnych planach ani ze strony polskiej, ani – Związku Radzieckiego. Przez cały powojenny okres zbudowano na rzece jedynie trzy sztuczne zbiorniki: koło Dobrotworu i Sokala (Ukraina) oraz w Dębem koło Warszawy. Dzięki temu Bug pozostał rzeką dziką i nieuregulowaną – na znacznych odcinkach jego brzegi nie zostały zmienione żadnymi dziełami rąk ludzkich. Liczne starorzecza oraz nadrzeczne łęgi stały się ostoją ptactwa  i innych zwierząt. Na początku XXI wieku znaczne obszary w dolinie rzeki (Dolina Środkowego Bugu i Dolina Dolnego Bugu) zostały włączone do europejskiej sieci NATURA 2000.
Aby oglądać zdjęcia w pełnej rozdzielczości należy najechać rączką na pierwszą miniaturę. Następne kolejne zdjęcia wywołujemy przez kliknięcie prawego klawisza ze strzałką (lub lewego jeżeli chcemy przesuwać do tyłu)klikając strzałki widoczne pod zdjęciem. Wszystkie zdjęcia i teksty prezentowane na tych stronach chronione są prawem autorskim. Ich kopiowanie, wykorzystywanie i publikowanie bez zgody autora jest zabronione.