Marek Nasiadka PHOTOGRAPHY

Kler niszczy Roztocze – Der Klerus zerstört Roztocze

PL                                                                               Deutsche Version
Podczas ostatniej wałęsiarskiej wyprawy po Roztoczu zajrzeliśmy do Nowin Horynieckich. To, co tam zobaczyłem wprawiło mnie w osłupienie. Ten piękny, naturalny zakątek został zwyczajnie zniszczony. Spustoszenie widać już od skraju lasu z drogi prowadzącej tu od strony wsi. Malownicza polanka została zamieniona w plac budowy. Już stoją mury przyszłego „domu pielgrzyma”. Łączka zostaje właśnie przekształcana w kamienno-betonową pustynię. Dróżki prowadzące do stojącej w pięknej dolince kapliczki już zostały wyłożone kamienną kostką – obcym dla tego terenu materiałem, wyraźnie kłócącym się z otoczeniem. A jeszcze tak niedawno wędrowało się tędy po naturalnej ścieżce, wysłanej szeleszczącym listowiem. Wokół kapliczki też powstała kamienna pustynia.
Während der letzten Expedition von Wałęsar um Roztocze haben wir uns Nowiny Horyniecki angesehen. Was ich dort gesehen habe, hat mich verblüfft. Diese schöne, natürliche Ecke wurde einfach zerstört. Die Verwüstung ist bereits vom Waldrand aus von der Straße aus zu sehen, die vom Dorf hierher führt. Die malerische Lichtung wurde in eine Baustelle verwandelt. Die Mauern des zukünftigen „Pilgerhauses” stehen bereits. Die Wiese verwandelt sich in eine Stein- und Betonwüste. Die Wege, die in einem wunderschönen Tal zur Kapelle führen, sind bereits mit Steinwürfeln gepflastert – ein Material, das dem Gebiet fremd ist und eindeutig im Widerspruch zur Umgebung steht. Und so sind Sie in letzter Zeit auf einem natürlichen Weg gewandert, der von raschelnden Briefen gesandt wurde. Rund um die Kapelle wurde eine Steinwüste angelegt.
I to wszystko z inicjatywy miejscowego proboszcza. Zastanawiam się jakim trzeba być człowiekiem, aby niszczyć piękne dzieło natury. Podobnego dzieła przed kilku laty dokonał w Krasnobrodzie wokół kapliczki „Na Wodzie” tamtejszy proboszcz. A wydawałoby się, że jako gospodarze zabytkowych obiektów powinni oni mieć jakąś chociażby podstawową wiedzę na temat sztuki, jej historii i poczucie estetyki wyrastające ponad wrażliwość estetyczną chłopa pańszczyźnianego, albo średniowiecznego mnicha. Niestety, kiedy widzę te dzieła, wydaje mi się, że proboszczowie nie wyszli jeszcze ze średniowiecza. Ten zakątek stworzyła NATURA. Według ich ideologii jest to DZIEŁO BOŻE. Proboszczowie stają się w ten sposób „poprawiaczami Pana Boga”.
Tablica na tej budowie informuje, że zmiany te finansowane są z funduszów europejskich. Konkretnie pieniądze zostały przyznane z „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Zastanawiam się, jak ta kostka brukowa wpłynie na podniesienie poziomu życia na wsi lub na wysokość plonów. Oburzającym jest, że ręce po społeczne pieniądze wyciąga gromada facetów w czarnych sukienkach, która czerpie ogromne zyski z datków od ludzi klepiących niejednokrotnie biedę. Oni nie płacą żadnych podatków. Nie dość, że nie dokładają nic do rozwoju kraju – to jeszcze ten kraj niszczą. I to wszystko dzieje się na terenie parku krajobrazowego, gdzie całość krajobrazu podlega szczególnej ochronie. Ktoś wydał to absurdalne pozwolenie na taką budowę. Ktoś zrobił projekt. Ktoś przyznał na to publiczne pieniądze. A wszystkie te decyzje wydano z pewnością pod presją proboszczów, biskupów itp.
Und das alles auf Initiative des örtlichen Priesters. Ich frage mich, was für ein Mensch du sein musst, um ein wunderschönes Werk der Natur zu zerstören. Eine ähnliche Arbeit wurde vor einigen Jahren in Krasnobród um die Kapelle „Auf dem Wasser” („Na Wodzie”) von einem örtlichen Pfarrer ausgeführt. Und es scheint, dass sie als Gastgeber historischer Gebäude zumindest ein Grundwissen über Kunst, ihre Geschichte und ein Gefühl für Ästhetik haben sollten, das über die ästhetische Sensibilität eines Leibeigenen oder eines mittelalterlichen Mönchs hinausgeht. Wenn ich diese Werke sehe, scheint es mir leider, dass die Priester das Mittelalter noch nicht verlassen haben. NATUR schuf diese Ecke. Nach ihrer Ideologie ist es GOTTES ARBEIT. Auf diese Weise werden Priester zu „Berichtigern Gottes”.
Eine Tafel auf dieser Baustelle informiert, dass diese Änderungen aus europäischen Mitteln finanziert werden. Insbesondere wurde das Geld aus dem „Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums: Europa investiert in ländliche Gebiete” gewährt. Ich frage mich, wie dieses Kopfsteinpflaster den Lebensstandard auf dem Land oder die Menge der Ernte erhöhen wird. Es ist empörend, dass ein Haufen Männer in schwarzen Kleidern ihre Hände für soziales Geld herausholt, was enorme Gewinne aus Spenden von Menschen erzielt, die sich oft mit Armut befasst haben. Sie zahlen keine Steuern. Nicht genug, dass sie nichts zur Entwicklung des Landes beitragen – sie zerstören auch dieses Land. Und das alles im Landschaftspark und im NATURA 2000-Gebiet, wo die gesamte Landschaft einem besonderen Schutz unterliegt. Jemand gab diese absurde Erlaubnis für eine solche Konstruktion. Jemand hat das Projekt gemacht. Jemand hat öffentliches Geld dafür. Und all diese Entscheidungen wurden sicherlich unter dem Druck von Priestern, Bischöfen usw. gefällt.

Aby oglądać zdjęcia w pełnej rozdzielczości należy najechać rączką na pierwszą miniaturę. Następne kolejne zdjęcia wywołujemy przez kliknięcie prawego klawisza ze strzałką (lub lewego jeżeli chcemy przesuwać do tyłu)klikając strzałki widoczne pod zdjęciem.

Wszystkie zdjęcia i teksty prezentowane na tych stronach chronione są prawem autorskim.
Ich kopiowanie, wykorzystywanie i publikowanie bez zgody autora jest zabronione.