Marek Nasiadka PHOTOGRAPHY

Gala Ambasadorów Wschodu – 10.11.2018.

PL                                                                              Deutsche Version
W sobotę 10 listopada w Hotelu Zamek Biskupi w Janowie Podlaskim odbyło się uroczyste wręczenie statuetek zwycięzcom konkursu Ambasador Wschodu 2018.
Ambasador Wschodu to inicjatywa mająca na celu wyróżnienie osób, podmiotów i instytucji działających na obszarze wschodniej Polski oraz jej pograniczu. Organizatorem jest wydawca magazynu Kraina Bugu. Tytuł wraz ze statuetką zaprojektowaną przez rzeźbiarza Leszka Kunickiego przyznawany jest od 2013 roku. Nominowanych do tej nagrody oraz laureatów znajdziecie na stronie Kuriera Lubelskiego. Tutaj krótka fotorelacja z tego wydarzenia.
Am Samstag, den 10. November, fand im Bischofsschlosshotel in Janów Podlaski eine feierliche Übergabe der Statuetten an die Gewinner des Wettbewerbs Botschafter des Ostens 2018 statt.
Der Botschafter des Ostens ist eine Initiative zur Unterscheidung von Menschen, Organisationen und Institutionen, die in Ostpolen und an seiner Grenze tätig sind. Der Veranstalter ist Herausgeber der Zeitschrift Kraina Bugu. Der Titel wird zusammen mit der Statuette des Bildhauers Leszek Kunicki seit 2013 vergeben. Nominierte für diese Auszeichnung und Gewinner finden Sie auf der Website von Kurier Lubelski. Hier ein kurzer Fotobericht von dieser Veranstaltung.
W przerwie uroczystości wystąpił zespół Czeremszyna, który pełny koncert dał na zakończenie gali. Zespół powstał 25 lat temu w miejscowości Czeremcha koło Hajnówki. Jest zespołem folkowym inspirującym się głównie folklorem podlaskim.
Während der Pause trat die Band Czeremszyna auf, die am Ende der Gala ein volles Konzert gab. Ist eine Folk-Band, die hauptsächlich von der Podlasie-Folklore inspiriert ist.
Kiedy Janów stał się siedzibą biskupów, zbudowali oni obok miasta wspaniały zamek. Miał on kształt czworoboku z basztami i był otoczony głębokimi fosami. Od północy prowadziły do niego aleja i most zwodzony. Przylegały do niego dobrze utrzymane sady i ogrody oraz park w stylu angielskim. Zamek ten został zniszczony prawie całkowicie podczas najazdu Szwedów. Odbudował go pod koniec XVIII wieku biskup Feliks Paweł Turski.
Zamek został ponownie zniszczony podczas insurekcji kościuszkowskiej przez wojska generała Suworowa, idącego na podbój Warszawy. Spłonęła wówczas południowa fasada zamku. Do czasów współczesnych przetrwały jedynie dwa skrzydła – zachodnie i wschodnie, znacznie zdewastowane. Po drugiej wojnie światowej  w skrzydle zachodnim umieszczono jednostkę Wojsk Ochrony Pogranicza, a w skrzydle wschodnim – magazyn zbożowy oraz zarząd Stadniny Koni. Część pomieszczeń przeznaczono na mieszkania dla pracowników stadniny koni. Przyczyniło się to dewastacji pozostałości zamku. W 2016 roku w odbudowanym zamku umieszczono hotel, a w całkowicie przebudowanych budynkach folwarcznych umieszczono spa. Od zamku w głąb parku prowadzi piękna aleja lipowa. Na jej końcu wznosi się owalna budowla z kamieni polnych, których pełno w tej okolicy. Jest to tzw. „Grota Naruszewicza”. Według miejscowej tradycji zbudował ją ostatni biskup w przedrozbiorowej Rzeczpospolitej Adam Naruszewicz.
Als Janów Bischofssitz wurde, bauten sie neben der Stadt ein prächtiges Schloss. Es hatte eine viereckige Form mit Türmen und war von tiefen Gräben umgeben. Eine Gasse und eine Zugbrücke führten von Norden dorthin. Daneben befanden sich gepflegte Obstgärten und Gärten sowie ein Park im englischen Stil. Diese Burg wurde während der schwedischen Invasion fast vollständig zerstört. Sie wurde Ende des 18. Jahrhunderts von Bischof Feliks Paweł Turski wieder aufgebaut.
Die Burg wurde während des Kościuszko-Aufstands (1794) erneut von der russische Armee von General Suworow zerstört, der Warschau erobern wollte. Die Südfassade des Schlosses brannte damals nieder. Nur zwei Flügel haben bis in die Neuzeit überlebt – West und Ost, stark verwüstet. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde eine Einheit der Grenzschutzkräfte im Westflügel und im Ostflügel untergebracht – ein Getreidelager und die Leitung des Gestüts. Ein Teil der Räume wurde für Mitarbeiter des Gestüts zur Wohnung bestimmt. Dies trug zur Verwüstung der Burgruine bei. Im Jahr 2016 wurde ein Hotel im wiederaufgebauten Schloss untergebracht und ein Spa in den komplett umgebauten Wirtschaftsgebäuden. Eine schöne Lindenallee führt vom Schloss in den Park. An seinem Ende steht ein ovales Gebäude aus Feldsteinen, das in diesem Bereich voll ist. Das nennt man „Grotte Naruszewicz”. Nach lokaler Tradition wurde es vom letzten Bischof in der Präpartitionsrepublik Polen, Adam Naruszewicz, erbaut.

Aby oglądać zdjęcia w pełnej rozdzielczości należy najechać rączką na pierwszą miniaturę. Następne kolejne zdjęcia wywołujemy przez kliknięcie prawego klawisza ze strzałką (lub lewego jeżeli chcemy przesuwać do tyłu) lub klikając strzałki widoczne pod zdjęciem.

Wszystkie zdjęcia i teksty prezentowane na tych stronach chronione są prawem autorskim. Ich kopiowanie, wykorzystywanie i publikowanie bez zgody autora jest zabronione.

Kolorem zielonym zaznaczono linki do innej strony. Wystarczy kliknąć, aby się z nią połączyć.