Marek Nasiadka PHOTOGRAPHY

Deszczowe Bieszczady 15 – 18.10.2020 r.

Zanim dotarliśmy w Bieszczady wstąpiliśmy w okolice Fredropola i Kalwarii Pacławskiej. Jeszcze świeciło Słońce. Wstąpiliśmy na obiad do „Bieszczadzkiej Ostoi” w miejscowości Jałowe. Polecam szczególnie kwaśnicę. Kiszona kapusta z grzybami, a do tego wędzone żeberko. W karcie były również kartacze, które znam z Podlasia. Trzeba było spróbować. Dostaliśmy coś, co przypominało oryginalne kartacze w miniaturze. Nie najgorsze. Da się zjeść, ale szaleć nie ma za czym. Skończyliśmy obiad, a w międzyczasie popsuła się pogoda. Nim dotarliśmy do Wołosatego zaczęło padać.

Bevor wir in die Bieszczady-Berge kamen, besuchten wir die Gebiete Fredropol und Kalwaria Pacławska. Die Sonne schien immer noch. Wir machten Mittagspause in der „Bieszczadzka Ostoja” in Jałowe. Ich empfehle besonders die Kwaśnica -Suppe. Sauerkraut mit Pilzen und einer geräucherten Rippe. Das Menü enthielt auch Kartacze, die ich von Podlasie kenne. Wir mussten es versuchen. Wir haben etwas, das aussah wie Miniatur-Original-Kartacze. Nicht das Schlimmste. Du kannst es essen, aber du kannst nicht verrückt werden. Wir beendeten unser Abendessen, während das Wetter brach. Bevor wir in Wołosate ankamen, fing es an zu regnen.

Następnego dnia od rana padało. Pojechaliśmy do Staszka do Strzebowisk. Przegadaliśmy całe przedpołudnie. Potem szybko trzeba było jechać do Ustrzyk. Ledwo starczyło nam czasu na obiad. Tym razem nasz wybór padł na „Niedźwiadka” w Ustrzykach Dolnych. Nic nadzwyczajnego, skoro nie pamiętam, co jadłem.

Zdążyliśmy na naszą wystawę w Muzeum Bieszczadzkiego Parku Narodowego. To był tzw. „finisaż”. Z powodu corona-histerii nie było wernisażu. Były oficjalne wystąpienia i prezenty. Pani Dyrektor dostała mój album „Światłem malowane” i autorski kalendarz na rok 2021.

Am nächsten Tag regnete es ab dem Morgen. Wir gingen nach Staszek nach Strzebowiska. Wir haben den ganzen Morgen geredet. Dann musste man schnell zu Ustrzyki Dolne gehen. Wir hatten kaum Zeit zum Abendessen. Diesmal fiel unsere Wahl auf „Niedźwiadek” in Ustrzyki Dolne. Nichts Besonderes, da ich mich nicht erinnere, was ich gegessen habe.

Wir haben es pünktlich zu unserer Ausstellung im Museum des Bieszczady-Nationalparks geschafft. Es war das sogenannte „Finalisierung”. Aufgrund der Korona-Hysterie gab es keine Öffnung. Es gab offizielle Reden und Geschenke. Die Frau Park-Direktorin erhielt mein Album „Gemalt mit Licht” und einen Autorenkalender für 2021.

Dwa lata temu Bieszczady były mgliste, w ubiegłym roku – słoneczne i kolorowe, w tym roku było deszczowo. W sobotę na kilka godzin przestało padać. Wykorzystaliśmy ten czas, aby powłóczyć się trochę po bieszczadzkich zakamarkach. Zdjęcia zrobione poza ogólnie dostępnymi szlakami wykonane zostały za zgodą Dyrekcji Bieszczadzkiego PN.

Vor zwei Jahren waren die Bieszczady-Berge neblig, letztes Jahr – sonnig und bunt, dieses Jahr war es regnerisch. Am Samstag hörte es für einige Stunden auf zu regnen. Wir haben diese Zeit genutzt, um ein bisschen durch die Ecken und Winkel von Bieszczady zu wandern. Fotos, die außerhalb der allgemein zugänglichen Routen aufgenommen wurden, wurden mit Zustimmung der Direktion des Nationalparks Bieszczady aufgenommen.

Inne spojrzenie na Bieszczady. * Eine andere Ansicht der Bieszczady Berge.

Aby oglądać zdjęcia w pełnej rozdzielczości należy najechać rączką na pierwszą miniaturę. Następne kolejne zdjęcia wywołujemy przez kliknięcie prawego klawisza ze strzałką (lub lewego jeżeli chcemy przesuwać do tyłu) lub klikając strzałki widoczne pod zdjęciem.

Wszystkie zdjęcia i teksty prezentowane na tych stronach chronione są prawem autorskim. Ich kopiowanie, wykorzystywanie i publikowanie bez zgody autora jest zabronione!

Kolorem zielonym zaznaczono linki do innej strony. Wystarczy kliknąć, aby się z nią połączyć