Marek Nasiadka PHOTOGRAPHY

Wystawa „Światłem malowane”

Od poniedziałku (19.kwietnia) W Galerii „Słoneczna” w Bibliotece im. Zygmunta Jana Rumla przy ul. Meissnera 5 w Warszawie (Praga Pd.) można oglądać moją wystawę fotografii Światłem malowane – niestety do czasu złagodzenia ograniczeń dostępna ona będzie tylko w wersji internetowej. Według ostatnich ustaleń wystawę będzie można zobaczyć do końca sierpnia.

Ab Montag (19. April) in der Galerie „Słoneczna” in der Zygmunt Jan Rumel an der Ul. Meissnera 5 in Warschau (Stadtbezirk: Süd Praga), können Sie meine Fotoausstellung „Gemalte mit Licht“ sehen – leider, bis die Einschränkungen gelockert werden, wird es nur online verfügbar sein. Nach neuesten Erkenntnissen wird die Ausstellung bis Ende August geöffnet sein.

Na wystawie można zobaczyć 35 zdjęć w formacie 40X60 cm o tematyce przyrodniczej.

In der Ausstellung sehen Sie 35 Fotos im Format 40X60 cm über die Natur.

Nazwę fotografia utworzono z dwóch greckich słów: fotos – światło i graphein – rysować, czyli malowanie (rysowanie) światłem. Te dwa słowa chyba najlepiej oddają istotę tej sztuki. Fotograf, podobnie jak malarz tworzy obraz. Tylko sztalugi zastąpił statyw, płótno – światłoczuła emulsja lub matryca, a pędzel i farby zastąpiło światło. Do fotografa należy wybranie fragmentu odwzorowywanej rzeczywistości oraz momentu jej zarejestrowania. Potem to już żmudna praca w ciemni lub przy komputerze, aby z zarejestrowanej rzeczywistości stworzyć obraz, który jest jej artystyczną interpretacją

The word photography was created from two Greek words: fotos – light and graphein – i.e. painting (drawing) with light. These two words probably best describe the essence of this art. The photographer creates an image like a painter. Only the easel was replaced with a tripod, the canvas have been replaced with a photosensitive emulsion or a matrix, and the brush and paints have been replaced with light. replaced by light. It is up to the photographer to select a fragment of the reality to present and the time of its recording. Then, in the darkroom or at a computer, comes the the tedious job of creating an image from the recorded reality that represents the photographer’s artistic interpretation.

Der Name der Fotografie wurde aus zwei griechischen Wörtern erstellt: fotos – light und graphein – d. H. Malen (Zeichnen) mit Licht. Diese beiden Wörter beschreiben wahrscheinlich am besten die Essenz dieser Kunst. Ein Fotograf schafft wie ein Maler ein Bild. Nur Staffelei wurde durch ein Stativ ersetzt, eine Leinwand wurde durch eine lichtempfindliche Emulsion oder eine Matrix ersetzt und Pinseln und die Farben durch Licht ersetzt. Es ist Sache des Fotografen, den Teil derabgebildeten Realität und den Zeitpunkt ihrer Registrierung auszuwählen. Dann ist es mühsam, in der der Dunkelkammer oder am Computer ein Bild aus der aufgezeichneten Realität zu erstellen, die ihre künstlerische Interpretation darstellt.

Название фотография образовалось от двух греческих слов: fotos – свет и graphein – рисовать светом. Эти два слова, вероятно, лучше всего описывают суть этого искусства. Фотограф, как художник, создает картину. Только мольберт заменен на штатив, холст – на светочувствительную эмульсию или матрицу, а кисть и краски заменены на свет. Выбор фрагмента отображаемой реальности и момент записи остается за фотографом. Затем – утомительная работа в темной комнате или за компьютером, чтобы создать изображение из записанной реальности, которое является его художественной интерпретацией.

Tu dodałem zdjęcia, które z różnych przyczyn nie „zmieściły się” na eksponowanych fotogramach. Wszystkie fotografie (50zdjęć) umieściłem również w fotoksiążce. Koszt druku takiego albumu w formacie 20×20 cm (wraz z kosztami przesyłek) to 123 zł – to zaledwie niecałe 2,5o zł za jedno zdjęcie.

Hier habe ich Fotos hinzugefügt, die aus verschiedenen Gründen nicht in die angezeigten Fotogramme „passen”. Ich habe auch alle Fotos (50 Fotos) in das Fotobuch aufgenommen. Die Kosten für den Druck eines solchen Albums im 20 x 20 cm-Format ist betragen 123 PLN (27 EU) – es ist etwas mehr als 1/2 Euro für ein Foto.

Wystawa była eksponowana:

19.04. – 30.08.2021 w Galerii Słoneczna w Warszawie

16.11. – 13.12. 2021 w Galerii Ratusz w Lublinie

14.01. – 11 02. 2022 w Galerii Trójka przy CKiP w Kraśniku

9.03. – 20.04.2022 Biblioteka w Annopolu

———————————————————————————————————————————

Aby oglądać zdjęcia w pełnej rozdzielczości należy najechać rączką na pierwszą miniaturę. Następne kolejne zdjęcia wywołujemy przez kliknięcie prawego klawisza ze strzałką (lub lewego jeżeli chcemy przesuwać do tyłu) lub klikając strzałki widoczne pod zdjęciem.

Wszystkie zdjęcia i teksty prezentowane na tych stronach chronione są prawem autorskim. Ich kopiowanie, wykorzystywanie i publikowanie bez zgody autora jest zabronione!

Kolorem zielonym zaznaczono linki do innej strony. Wystarczy kliknąć, aby się z nią połączyć.


Komentarze

Marku, Świetne zdjęcia! Niektóre wręcz zachwycające. Serdecznie gratuluję! Tadeusz J. Chmielewski